Husbukke

Husbukke
Et husbukkeangreb kan totalt ødelægge træværket i tagkonstruktionen, og det er derfor vigtigt at være på vagt over for disse skadedyr og tilkalde professionel hjælp, hvis der er mistanke om et angreb.
Den værste skadevolder er husbukken, der er en bille.

Det er dens larver, som gnaver sig igennem træet i især tagkonstruktionen, og et husbukkeangreb kan på ret få år totalt ødelægge træet og dermed hele konstruktionen. Husbukke angriber kun tørt nåletræ og er mest aktive ved høje temperaturer.

 

Hvad gør du, hvis dit hus har husbukke?
Det er svært med sikkerhed selv at fastslå et husbukkeangreb, og konsekvenserne, hvis der tages fejl, kan være alvorlige. Hvis du har mistanke om et aktivt husbukkeangreb, skal du tage kontakt til fagfolk. Skadedyrs – rådgiver, og foretager undersøgelser mod betaling.

Selve bekæmpelsen foretages af specialistfirmaer som MØLLERS BYGGERÅDGIVNING
Det er svært at ramme husbukkene, da langt størstedelen befinder sig dybt inde i træværket i form af larver. En mulighed for at trænge igennem er varmebehandling, som kan dræbe larverne. En anden mulighed er at behandle alle overflader med et egnet træbeskyttelsesmiddel, som bør være godkendt af Miljøstyrelsen. MØLLERS BYGGERÅDGIVNING, er certificeret til at anvende midlet.

 

Meddelelse om certificering
i henhold til § 25, stk. 1, nr. 2 og 3 i lov om
Kemiske stoffer og produkter
jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996.
Har MØLLERS BYGGERÅDGIVNING, lov til at købe og udføre arbejder med dette middel.

Midlet trænger kun ind i overfladen af træet og dræber derfor ikke de larver, som sidder længere inde, men det virker, ved at æg og nyudklækkede larver dør ved kontakt med midlet, der er virksomt i flere år, og således forhindres nye generationer i at udvikle sig.

Behandlingen kan suppleres med en mere dybtgående imprægnering - i form af trykindsprøjtning eller borehulsvanding. Her bores et antal huller ind til midten af tømmeret, hullerne fyldes to-tre gange op med imprægneringsmiddel og proppes til. Meget medtaget træ må udskiftes, inden træværket behandles. Hvis det med sikkerhed kan fastslås, at angrebet ikke er aktivt, er det kun nødvendigt at skifte det træ ud, som er styrkemæssigt svækket.

Skriv til os

Top