Byggetilsyn Århus

Et byggetilsyn refererer til den proces, hvor en byggetilsynsførende eller byggetekniker udfører inspektioner og overvågning af et byggeprojekt under opførelsen. Formålet med byggetilsynet er at sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de godkendte byggetegninger, bygningsregler og standarder samt sikkerheds- og kvalitetskravene.

 

Vi kører i Århus, Ebeltoft, Randers, Silkeborg, Horsens og resten af Danmark.

Byggetilsynet udføres normalt af en uafhængig tredjepart, såsom en autoriseret byggetilsynsførende, der er ansat af bygherren eller byggelederen. Den byggetilsynsførende vil foretage regelmæssige besøg på byggepladsen for at kontrollere arbejdets fremgang, sikre korrekt udførelse af konstruktionen, identificere eventuelle fejl eller mangler og sikre, at eventuelle afvigelser fra de godkendte planer bliver håndteret korrekt.

 

Byggetilsynet kan omfatte en bred vifte af aktiviteter, herunder inspektion af materialer, kontrol af byggeprocessen, verificering af overholdelse af regler og krav, rapportering af fund og koordinering med entreprenører og håndværkere.

 

Det overordnede mål med byggetilsynet er at sikre, at byggeriet opfylder de nødvendige standarder for sikkerhed, kvalitet og funktionalitet, og at det færdige resultat lever op til bygherrens forventninger og krav.

Ønsker du professionelt byggetilsyn for at sikre kvaliteten og overholdelsen af dit byggeprojekt?

Ønsker du professionelt byggetilsyn for at sikre kvaliteten og overholdelsen af dit byggeprojekt? Hos Møllers Byggerådgivning tilbyder vi omfattende byggetilsynstjenester, der sikrer, at dit byggeri udføres korrekt og i overensstemmelse med gældende regler og standarder.

 

Vores erfarne team af byggetilsynsførende og ingeniører har ekspertisen til at overvåge og inspicere byggeriet fra start til slut. Vi udfører regelmæssige besøg på byggepladsen for at kontrollere arbejdets kvalitet, sikre korrekt udførelse af konstruktionen og identificere eventuelle fejl eller mangler.

 

Vi rapporterer løbende om vores fund og arbejder tæt sammen med entreprenører og håndværkere for at sikre, at eventuelle problemer bliver håndteret korrekt og rettidigt. Vores mål er at sikre, at dit byggeprojekt opfylder dine forventninger og krav til kvalitet og sikkerhed.

Kontakt os i dag

Hvad er et byggetilsyn

Et byggetilsyn består typisk af en række stikprøvekontroller af alle de kritiske bygningsdele og konstruktioner under byggeriet.
Byggetilsynene forløber lige fra støbningen af fundament til afleveringsforretningen den dag, du overtager det nøglefærdige hus.
Byggetilsyn af byggeriet bliver skræddersyet til netop dit byggeri og placeret på de mest kritiske tidspunkter i byggeriet, hvor der er størst risiko for, at der sker fejl, noget bliver skjult, bygget inde eller gemt af vejen.

 

Uanset om I selv står for jeres byggeprojekt eller om jeres nye hus opføres af et typehusfirma, mener vi det er rigtig godt at have et eksternt/uvildigt løbende tilsyn.

 

Uanset hvad det udførende firma hedder, hvor velrenommeret det er, er det vigtigt at få kontrolleret byggeriet af en uvildig ekspert. Det aftales med jer, hvor meget tilsyn I mener, der er behov for.

Er et byggetilsyn nødvendig?

Dette er et ofte stillet spørgsmål, som helt sikkert kan stilles med rette.

 

Der er mange dygtige håndværkere og typehusfirmaer på markedet, og generelt er de jo dygtige. Nogle bygger få huse og andre bygger flere tusinde om året. Det er her særligt ved de større og velrenommerede typehusfirmaer, at spørgsmålet om behov for et uvildigt byggetilsyn oftest kommer.

 

Svaret er enkelt, og som du nok kan gætte, så mener vi selvfølgelig at det er en nødvendighed med et eksternt byggetilsyn, også på et velrenommeret typehusfirma. Firmaernes egne tilsyn tilgodeser jo deres firma og ikke jer som bygherre.

 

Pris:

Tilsynets pris bestemmes af husets størrelse, samt hvad der aftales omkring antal af tilsyn.

Kontakt Møllers Byggerådgivning for at høre mere om byggetilsyn

Kontakt os i dag på 2612 1750 - eller skriv i vores kontakt på hjemmesiden. Mvh. MØLLERS BYGGERÅDGIVNING - for at drøfte dine behov for byggetilsyn og få mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig med at sikre succesen af dit byggeprojekt.

hCaptcha